મારી ઓળખ

 

નામ : મારૂ વિજય

જન્મ તારીખ : 16-04-1994,

જન્મસ્થળ : સુરત

 

સેલફોન: 8980084242 

ઈ–મેઈલ:maruvijay4@gmail.com

“છીયે ગુજરાતી” દ્વરા ગુજરાત ના અનેક વિધ રૂપોનુ અમે તમને દર્શન કરવા માગીયે છીયે. ગુજરાત ના રસપ્રદ લેખનો, વાર્તાઓ, ફોટાઓ, વગેરે દ્વારા અમે તમને ગુજરાત ના દર્શન કરવીશુ. ટૂંકમાં, આપણે અભિમાની ગુજરાતી હોવા માટે તમારી આંખો માં તમારા ચહેરા પર તેજસ્વી સ્માઇલ અને કદરદાન સ્પાર્કલ લાવવા પ્રયાસ કરીશુ.

અમારા બ્લોગ પર મુકેલી દરેક રચનાના સમગ્ર અધિકારો જે તે વ્યક્તિ કે સંસ્થાના છે. આ રચનાને અભિવ્યક્ત કરવાનો ઉદ્દેશ તેમના શ્રેષ્ઠ કાર્યને વિશ્વગુર્જરી સમક્ષ વ્યક્ત કરવાનું છે. કોઇ પણ રચનાનો કોઇ પણ સંજોગામાં વાણિજ્યિક ઉપયોગ નહીં કરવામા આવે. આમ છતાં, જે કોઈ રચનાઓ તેમજ તસ્વીરો બ્લોગ પોસ્ટ પર મૂકી છે, જેને કારણે અજાણતા પણ જો કોઇના અધિકારોનો ભંગ થયેલો કોઇને માલુમ પડે તો અમને જાણ કરવા વિનંતી, તે રચના કે પોસ્ટ સત્વરે બ્લોગ પરથી દૂર કરવામા આવશે.

2 thoughts on “મારી ઓળખ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s